பிந்திய செய்திகள்

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்(07-04-2022)

மத்திய வங்கி வெளியிட்ட இன்றைய அறிக்கையின்படி டொலரின் பெறுமதி மேலும் உயர்வடைந்துள்ளது.

இதன்படி, டொலரின் கொள்முதல் விலை 309 ரூபா 38 சதமாகவும் விற்பனை விலை 319 ரூபா 99 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் விலை 340 ரூபா 59 சதம், விற்பனை விலை 420 ரூபா 24 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்முதல் விலை 405 ரூபா 43 சதம், விற்பனை விலை 420 ரூபா 24 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் விலை 2 ரூபா 50 சதம், விற்பனை விலை 2 ரூபா 60 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts