பிந்திய செய்திகள்

இலங்கையில் வரலாறு காணாத வகையில் அதிகரித்த சவர்க்காரங்களின் விலைகள்

சவர்க்கார இறக்குமதி நிறுவனங்கள் சவர்க்காரங்களின் விலைகளை 100 வீதத்திற்கும் மேல் அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.

இலங்கையில் மிகவும் பிரபலமான சவர்க்காரமான 115 கிராம் சன்லைட் சர்வர்க்காரத்தின் விலை 70 ரூபாவாக காணப்பட்டதுடன் தற்போது 135 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.

74 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான சவர்க்காரத்தின் விலை 175 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது. 75 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட லைட் போய் சவர்க்காரத்தின் விலை 145 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த விலை அதிகரிப்புடன் சலவை தூள், திரவ சவர்க்காரம் ஆகியவற்றின் விலைகளும் 100 வீதத்திற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது. இதனை தவிர பற் தூரிகை, பற்பசை, சேம்பூகளின் விலைகளும் அதிகரித்துள்ளன.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts