பிந்திய செய்திகள்

இன்று இலங்கை நாணய மாற்று விகிதத்தின் படி அமெரிக்க டொலர்ரின் பெறுமதி

மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை இன்று 359.99 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல், அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 347.05 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேசமயம் , மத்திய வங்கி இன்று வௌியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி குவைத் தினாரின் பெறுமதி 1,139.39 ரூபாவாக பதிவாகி உள்ளது.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts