பிந்திய செய்திகள்

அரச விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட மே 02ஆம் திகதி

எதிர்வரும் மே 02ஆம் திகதி அரச விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச தொழிலாளர் தினமான மே தினம் (01) இம்முறை திங்கட்கிழமை வருவதால் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, பொது நிர்வாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பிலான சுற்றுநிருபத்தை வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக, அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே. ரத்னசிறி தெரிவித்தார்.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts