பிந்திய செய்திகள்

கோமாதாவின் உடற்பகுதியில் உறையும் தெய்வங்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ?

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும், நாற்பத்து எண்ணாயிரம் ரிஷிகளும், அஷ்ட வசுக்களும், நவக்கிரகங்களும் வசிக்கின்றனர்.

கோமாதாவின் முகம் மத்தியில் – சிவன்

வலக் கண் – சூரியன்

இடக் கண் – சந்திரன்

மூக்கு வலப்புறம் – ஆறுமுகக் கடவுள் முருகன்

மூக்கு இடப்புறம் – முழு முதற்கடவுள் விநாயகர்

காதுகள் – அஸ்வினி குமாரர்

கழுத்து மேல்புறம் – ராகு

கழுத்து கீழ்புறம் – கேது

கொண்டைப்பகுதி – நான்முகன் பிரம்மா

முன்கால்கள் மேல்புறம் – கலைமகள் சரஸ்வதி, சங்கு சக்ரதாரி விஷ்ணுபகவான்

முன்வலக்கால் – பைரவர்

முன் இடக்கால் – சல்லின் செல்வர் ஹனுமார்

பின்னங்கால்கள் – பராசரர், விஷ்வாமித்திரர்

பின்னகால் மேல்பகுதி – நாரதர், வசிஷ்டர்

பிட்டம் கீழ்ப்புறம் – கங்கை

பிட்டம் மேல்புறம் – திருமகளான லக்ஷ்மி

முதுகுப்புறம் – பரத்வாஜர், குபேரர் வருணன்,அக்னி

வயிற்றுப்பகுதி – ஜனககுமாரர்கள் பூமாதேவி

வால் மேல் பகுதி – நாகராஜர்

வால் கீழ்ப்பகுதி – ஸ்ரீமானார்

வலக்கொம்பு – வீமன்

இடக்கொம்பு – இந்திரன்

முன்வலக்குளம்பு – விந்தியமலை

முன்இடக்குளம்பு – இமயமலை

பின் வலக்குளம்பு – மந்திரமலை

பின் இடக்குளம்பு -த்ரோணமலை

பால்மடி – அமுதக்கடல்.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts