பிந்திய செய்திகள்

மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது பால் மாவின் விலை

மீண்டும் இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா பொதி யொன்றின் விலையே உயர்வடைத்துள்ளது.

இதற்கமைய இறக்குமதி செய்யப்படும் 400 கிராம் பால்மா ஒன்றின் விலை 1,020 ரூபாவாக உயர்வடைத்துள்ளது.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts