பிந்திய செய்திகள்

இந்தியாவிற்கு செல்லவுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

இந்தியாவிற்கு செல்லவுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

இரண்டு நாட்கள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு அண்மையில் இந்தியா சென்று திரும்பிய வெளிவிவகார அமைச்சர் பீரிஸை அடுத்து நிதி அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ச இந்தியா செல்லவுள்ளார் என்று அறியமுடிகின்றது.

அடுத்து வரும் சில தினங்களில் அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ச புதுடில்லிக்குச் செல்லவுள்ளார் என்று தெரியவருகின்றது.

இரண்டு நாட்கள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு அண்மையில் இந்தியா சென்று திரும்பிய வெளிவிவகார அமைச்சர் பீரிஸை அடுத்து நிதி அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ச இந்தியா செல்லவுள்ளார் என்று அறியமுடிகின்றது.

அடுத்து வரும் சில தினங்களில் அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ச புதுடில்லிக்குச் செல்லவுள்ளார் என்று தெரியவருகின்றது.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts